V korak z mladimi.

Inšpektor Marko Košnik

Dne 13. decembra 2017 je  vrhovni predstojnik Ángel Fernandez Artíme imenoval novega inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana v osebi duhovnika salezijanca mag. Marka Košnika, do tedaj ravnatelja salezijanske skupnosti Ljubljana Rakovnik. Kot 14. inšpektor oz. višji predstojnik inšpektorije, ustanovljene leta 1922, je v maju 2018 nasledil mag. Janeza Potočnika, ki to službo opravlja od 24. maja 2012.

mag. Marko Košnik, Curriculum vitae

Marko Košnik se je rodil 19. aprila 1972 v Kranju očetu Janezu in zdaj že pokojni Mariji Magdaleni, roj. Kavčič. Osnovno šolo je obiskoval v Cerkljah na Gorenjskem, v tamkajšnji župnijski cerkvi je prejel zakramente uvajanja v krščanstvo ter 29. junija 1999 sveti red diakonata. V Družbo sv. Frančiška Saleškega je vstopil leta 1989 in po letu noviciata v Želimljem, času neposredne priprave na redovništvo, dne 11. 08. 1990 izpovedal prve redovne zaobljube. Že pred tem je obiskoval Srednjo versko šolo v Želimljem, na mestu katere se je prav v tistem času zasnovala Gimnazija Želimlje, in tam leta 1992 s splošno maturo kot pripadnik prve generacije te gimnazije dokončal srednješolsko izobraževanje.
Filozofske študije je opravil na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1992–1994), teologijo je študiral na Salezijanski papeški univerzi v Rimu (1996–1999). Med enim in drugim delom študijske priprave na duhovništvo je kot sestavni del rednega salezijanskega vzgojnega procesa opravil dvoletni praktični tirocinij v dijaškem Domu Janeza Boska v Želimljem. Z večnimi zaobljubami v svetišču Marije Pomočnice na Rakovniku dne 15. 09. 1996 je dokončno potrdil svojo odločitev za Boga v redovni družbi po zgledu in karizmi sv. Janeza Boska.

V času neposredne priprave na duhovniško posvečenje, ki ga je prejel v Ljubljani dne 29. junija 2000, je opravljal službo vzgojitelja v salezijanskem noviciatu v Rudniku v Ljubljani.
Na prvem duhovniškem službenem mestu v župniji Cerknica je nadgrajeval in pridobival nove pastoralne izkušnje, zlasti v mladinski pastorali v okviru tamkajšnjega Salezijanskega mladinskega centra. V tem času je na Teološki fakulteti UL opravil magistrski študij s področja mladinske pastorale in kot sklep tega študija spisal magistrsko delo Vloga animatorja v mladinski pastorali (2002).

V letu 2003 mu je predstojnik slovenskih salezijancev zaupal odgovorno nalogo vodje Salezijanske mladinske pastorale v Sloveniji. Razširil je krog sodelavcev med sobrati salezijanci in laiki ter skupaj z njimi utrjeval že utečene programe v mladinski pastorali in ves čas tega svojega služenja Cerkvi in mladim (do 2012) iskal nove možnosti dela z mladimi in zanje. Vmes je hkrati s tem v letih 2010–2012 opravljal tudi službo vzgojitelja v Domu Janeza Boska v Želimljem.
Od leta 2012 mu je zaupana služba ravnatelja (predstojnika) redovne skupnosti Ljubljana Rakovnik. V tem času si zelo prizadeva za izgradnjo Majcnove hiše na Rakovniku, ki zaokroža dolgotrajen proces pridobivanja po vojni odvzetih stavb in njihovo sedanjo obnovo. Kot odgovorni za formacijo v inšpektoriji (provinci) še posebno pozornost namenja kandidatom za salezijansko življenje in sobratom v začetni formaciji. V vodenju in poživljanju ljubljanske salezijanske inšpektorije vse od leta 2003 sodeluje kot član inšpektorialnega sveta, v zadnjih šestih letih v vlogi inšpektorjevega vikarja. Bil je tudi voditelj 23. in 24. inšpektorialnega zbora (2013 in 2016).

Njegovo široko razvejeno poslanstvo sega tudi na izobraževalno in socialno področje. Kot direktor Zavoda Salesianum je neposredno odgovoren za Glasbeno šolo Rakovnik, od blizu pa spremlja tudi delovanje SKALE – Mladinske ulične vzgoje, ki tudi deluje v okviru omenjenega zavoda. V letu 2017 je na Rakovnik vpeljal enoto želimeljskega dijaškega doma, kar ustanovo na Rakovniku še bolj približuje mladim in njihovim družinam.

Odlikuje ga ljubezen do Cerkve, salezijanske družbe in do mladine. Zavzema se za sobrate in mlade in je vztrajni iskalec poti za dialog.