V korak z mladimi.

Nekdanji inšpektorji SLO

mag. Janez Potočnik
13. inšpektor

2012–2018

dr. Alojzij Slavko Snoj
12. inšpektor

2006–2012

Lojze Dobravec
11. inšpektor

2000–2006

mag. Stanislav Hočevar
10. inšpektor

1988–2000

Anton Košir
9. inšpektor

1982–1988

mag. Rudolf Borštnik
8. inšpektor

1976–1982

Štefan Žerdin
7. inšpektor

1970–1976

Martin Jurčak
6. inšpektor

1964–1970

Avguštin Jakob
5. inšpektor

1954–1964

Ivan Špan
4. inšpektor

1936–1954

Franc Walland
3. inšpektor

1929–1936

Stanislav Plywaczyk
2. inšpektor

1926–1929

Peter Tirone
1. inšpektor

1922–1926

Pred­stoj­ni­ki za po­dročje današnje Inšpek­to­ri­je sv. Ci­ri­la in Me­to­da – Ljub­lja­na pred us­ta­no­vi­tvi­jo le-te:

v času pod avstrijsko inšpektorijo
Pe­ter Ti­ro­ne (1911–1922)
Em­ma­nuel Ma­nas­se­ro
 (1905–1911)

v času pod beneško inšpektorijo
Moj­zes Ve­ro­ne­si (1901–1905)