V korak z mladimi.

»Prepričani smo, da je naše poslanstvo med najbolj ubogimi mladimi«

Misli vrhovnega predstojnika ob zaključku zimskega zasedanja vrhovnega sveta

»Kot je že v navadi, vam podajam besedo za lahko noč iz dveh razlogov: da vas seznanim z delom zimskega zasedanja vrhovnega sveta in se vam zahvalim za delo, ki ga opravljate v dobrobit salezijanske družbe.« S temi besedami je vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime 17. januarja nagovoril skupnost sv. Jožefa pri Srcu Jezusovemu v Rimu.

Člena 126 in 127 salezijanskih konstitucij določata: »Vrhovni predstojnik salezijanske družbe je don Boskov naslednik ter oče in središče edinosti salezijanske družine. Njegova glavna skrb je, da v občestvu z vrhovnim svetom pospešuje stanovitno zvestobo članov salezijanski karizmi za uresničevanje poslanstva, ki ga je Gospod zaupal naši Družbi. Vrhovni predstojnik ima redno vodstveno oblast, ki jo izvaja po pravu nad vsemi inšpektorijami, hišami in člani v duhovnih in časnih zadevah. Osebno ali po drugih  obiskuje vse inšpektorije in krajevne skupnosti.«

Med zasedanjem so bili imenovani štirje novi inšpektorji: Choi Wonchol za Južno Korejo (KOR), Tadeusz Jarecki za Vzhodno Poljsko (PLE), Ignacio Ocampo Uribe za Mehiko-Guadalajara (MEM) in ponono potrjen Daniel Federspiel za Francijo in Južno Belgijo.

Imenovanih je bilo tudi pet inšpektorjevih vikarjev in en inšpektorialni ekonom, 20 inšpektorialnih svetovalcev, 45 ravnateljev in trije magristri novincev. Vrhovni svet se je poglobil v devet izrednih vizitacij, ki so jih v preteklih mesecih opravili vrhovni predstojnik ali člani vrhovnega sveta: Tajska (THA), Slovenija (SLO), Indija-Hyderabad (INH), Bolivija (BOL), Južna Argentina (ARS), Mehika-Guadalajara (MEG), Čile (CIL), Vzhodna anglofonska Afrika (AFW) in Slovaška (SLK).

Vrhovni predstojnik je še dodal, »da se v tem trenutku ne ve točno, koliko nas je v Družbi, saj mnogi mladi v teh mesecih izpovedujejo redovne zaobljube, lahko pa potrdim, da številčno rastemo. Zadnji podatek je 14.489 in naj dodam, da smo Družba z najvišjim številom novincev.«

»Število je eno izmed upanj,« je zaključil vrhovni predstojnik. »Do 31. decembra 2018 je bilo mladih sobratov 2060, kar vliva upanje. Bogu se moramo zahvaljevati za ta dar. Prepričani smo, da je naše poslanstvo med najbolj ubogimi mladimi. Zelo moramo biti pozorni tudi na formacijske hiše in formatorje. V prihodnjih šestih letih lahko upamo na več poklicev, če bomo zagotovili dobro oblikovanje vsakega salezijana.«

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi