V korak z mladimi.

+ Peter Bogataj SDB

K svojemu Stvarniku in Odrešeniku je 6. julija 2022 odšel naš sobrat + Peter Bogataj SDB (87), salezijanec…