V korak z mladimi.

Nove strukturne oblike salezijanskega poslanstva na Balkanu

Salezijanska družba, strukturno organizirana v inšpektorije, vizitatorije in delegature, se nenehno prilagaja časom in okoljem, v katerem izvaja svoje poslanstvo z don Boskovo salezijansko karizmo. Tako kot po vsej Evropi tudi našo organizacijsko strukturo čakajo spremembe, da bi bolje in učinkoviteje našli poti do mladih, zlasti najbolj revnih in ubogih.

Če so salezijanske ustanove na Slovenskem v začetku spadale v beneško salezijansko inšpektorijo, so se s širjenjem salezijanske karizme kasneje povezali v avstro-ogrsko inšpektorijo, nato v poljsko-jugoslovansko, po drugi svetovni vojni pa v jugoslovansko inšpektorijo sv. Cirila in Metoda. V 70. letih je iz nje izšla hrvaška salezijanska inšpektorija, slovenski salezijanci pa vse do danes delujejo v državah bivše Jugoslavije.

Z vsemi svetovnimi spremembami in v soglasju z vodstvom salezijanske družbe se že nekaj časa iščejo nove organizacijske strukture, ki bi omogočale razvoj in širile don Boskovo karizmo v Albaniji, na Kosovem in v Črni Gori.

9. februarja 2024 so se v albanskem Skadru srečali salezijanci, ki delujejo v teh državah. Na srečanju sta bila navzoča tudi novoimenovani slovenski inšpektor Peter Končan ter južnoitalijanski inšpektor Gianpaolo Roma. Spregovorili so o načinih delovanja in sodelovanja v novi salezijanski delegaturi, ki bo spadala pod salezijansko inšpektorijo južna Italija s sedežem v Neaplju.

Naslednji dan, 10. februarja 2024 sta inšpektor južne Italije in njegov vikar obiskala tudi salezijansko skupnost v Podgorici, kjer so jima sobratje z novoimenovanim inšpektorjem Končanom predstavili delovanje skupnosti in ustanove ter se pogovarjali o konkretnih korakih ustanavljanja nove delegature z vidika salezijanskega poslanstva v Črni Gori.

Organizacijsko se bodo salezijanske skupnosti na Kosovem in v Albaniji, ki so sedaj neposredno spadale v južnoitalijansko salezijansko inšpektorijo ter salezijanska skupnost v Podgorici, ki je vključena v slovensko salezijansko inšpektorijo, delno »osamosvojile« in se povezale v salezijansko delegaturo pod upravo salezijanske inšpektorije južna Italija.

Morda vas zanima tudi