V korak z mladimi.

9D2022 k don Bosku

Dijaki Doma Janeza Boska v Želimljem so za letošnjo devetdnevnico pred praznikom sv. Janeza Boska pripravili osebne zapise z naslovom: »Don Bosko spregovori v mojem življenju«.

Z njimi želijo salezijancem, salezijanski družini in vsem don Boskovim prijateljem spodbuditi lepo in blagoslovljeno pripravo na praznik ustanovitelja salezijanske družine.

»Ta ‘stric’ je spremenil moje dojemanje svetosti in sveta. Njegove misli, dejanja so vodilo in navdih, ki kroji mojo prihodnost … Don Bosko že mlade je učil, da v molitvi svoj smisel je dobil. Rada molim in se obračam k Bogu, najraje čist’ po svojem slogu … Iz različnih župnij nas don Bosko zbira in nagovarja že 17 let. Združuje nas med animatorji in salezijanci, ki so nam kažipot skozi vse leto,« so le nekatere misli želimeljčanov o učitelju in prijatelju mladih v letošnji devetdnevnici.