V korak z mladimi.

Don Boskova pobožnost do sv. Jožefa

Salezijanska družina se lahko na vigilijo praznika sv. Jožefa, ki mu je papež Frančišek kot varuhu vesoljne Cekeve posvetil letošnje leto, zgleduje po don Bosku, ki je trdno zaupal Jezusovemu očetu na zemlji.

Iz mnogih don Boskovih zapisov je moč razbrati, kako je piemontski svetnik ljubil Jožefa: imenoval ga je za zaščitnika Oratorija, zaupal mu je rokodelce in ga imenoval za zavetnika študentov pri izpitih.

Ne le to: don Bosko je svetega Jožefa imel za odličnega zavetnika umirajočih. V molitveniku Preskrbljeni mladenič piše: »Sveti Jožef, ki sta ga na zadnji poti spremljala Jezus in Marija, je postal zavetnik umirajočih. V življenju se zato zatekajmo k sv. Jožefu, da nam bo pomagal v trenutkih smrti.«

V don Boskovih Biografskih spominih beremo, kako je don Bosko nekoč nagovoril svoje mlade: »Jutri se začenja mesec sv. Jožefa in želim, da se mu vsi izročite v varstvo: če se boste k njemu z vsem srcem zatekali v molitvi, vam bo podelil potrebnih duhovnih in časnih milosti. Ko se zjutraj zbudite, molite: Jezus, Marija, Jožef, vam izročim svoje srce in svojo dušo. Ko zvečer legate k počitku: Jezus, Marija, Jožef, stojte mi ob strani v zadnjem boju.«

Leta 1867 je objavil Življenje sv. Jožefa, v katerem je zbral tako dogodke iz evangelijev kot iz drugih spisov o svetniku. Knjiga ima 22 poglavij, ki jim sledi kratka zbirka molitev, naslovljenih na Jezusovega zemeljskega očeta. Med drugim je don Bosko zapisal: »Ali verjamemo, da je med svetniki, ki jih častimo, sv. Jožef takoj za Marijo pri Bogu najmogočnejši od vseh in si zato zasluži naše zaupanje in poklon?«

Don Bosko se je k sv. Jožefu zatekal v vseh svojih potrebah in spodbujal druge, da so se zatekali k njemu. Velikokrat je skozi leto pripovedoval o učinkovitosti priprošnje k njemu, praznik k temu zavetniku pa je obhajal tretjo nedeljo po Veliki noči.

Zelo se je razveselil, ko ga je papež Pij IX. 8. decembra 1870, pred 150. leti, razglasil za zavetnika vesoljne Cerkve. Leto kasneje je don Bosko za vse salezijanske hiše določil, da naj praznujejo sv. Jožefa 19. marca. Piemont je žal ta datum umaknil s seznama prazničnih dni.

Nadalje je don Bosko v vseh cerkvah, ki jih je gradil, vedno posvetil enega od oltarjev sv. Jožefu. Romarji po don Boskovih stopinjah, ki obiščejo baziliko Marije Pomočnice v Turinu ali Srce Jezusovo v Rimu, lahko občudujejo čudoviti sliki, ki z Marijo in Jezusom prikazujeta sv. Jožefa.

Za sliko v Turinu, ki jo je naslikal Tommaso Lorenzone, je navodila dal sam don Bosko. Sv. Jožef stoji na oblaku v sredini in v levi roki drži dete Jezusa, ki v svoji roki drži košaro z vrtnicami. Odrešenik eno ponuja očetu, ki jih sipa kot milosti na Valdocco.

V baziliki Srca Jezusovega v Rimu – po prvotnih načrtih bi morala biti posvečena sv. Jožefu – in je zadnji velik don Boskov gradbeni podvig, oltar sv. Jožefa krasi lepa slika Giuseppeja Rollinija in predstavlja Marijinega ženina v vsem veličastvu. Slika jasno izraža Jožefovo poslanstvo zaščitnika in zavetnika katoliške Cerkve, ko drži roko nad baziliko sv. Petra, ki mu jo predstavlja klečeč angel.

Na obeh podobah, tako v baziliki Marije Pomočnice v Turinu kot v baziliki Srca Jezusovega v Rimu, na vrhu par kerubov razgrinja napis: »Ite ad Joseph«, pojdite k Jožefu!

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi