V korak z mladimi.

Odziv Salezijanske mladine na Svetovni dan mladih 2023

Objavljamo pismo zaveze mladih iz salezijanskih krogov po lepem doživetju svetovnega dneva mladih 2023 v Lizboni na Portugalskem.

Svetovni dan mladih 2023 je bil za nas, predstavnike salezijanske mladine, spodbuden trenutek, saj smo s tem srečanjem globlje spoznali don Boskovo življenje, ki je bilo tako preroško, da nas je pripeljalo do osebne izkušnje z Jezusom. V razmišljanjih se je vsak izmed nas lahko zavedel, da je kljub veliki množici ljudi, prisotnih na svetovnem dnevu mladih, Kristus popolnoma živ med nami, tako zelo, da smo se v fizično, duševno in duhovno zahtevnih trenutkih romanja počutili okrepljeni.

Navdihnjeni z našo salezijansko karizmo smo v izkušnji svetovnega dneva mladih okrepili zavest o naši univerzalnosti, o potrebi po spremljanju drug drugega in o tem, da moramo prispevati k poti naših skupnosti kot pozitivni nosilci sprememb.

Kot člani salezijanske mladine se zavezujemo, da bomo bolj polno živeli dar naše salezijanske identitete, izhajajoč iz identitete v Kristusu, kjer koli in v kateri koli skupnosti se srečujemo ali delamo. Izkušnja svetovnega dneva mladih je vsakega od nas spodbudila k zavezanosti, da dajemo čas in prostor dialogu v duhu spremljanja številnih stvarnosti, s katerimi se soočajo mladi.

Tudi mi se zgledujemo po Kristusovi veliki ljubezni in žrtvi za nas. Z njim in kot on se želimo naučiti živeti življenje, ki je pripravljeno žrtvovati se, odsevati veličino njegove ljubezni, katere milost smo lahko izkusili. Ko smo se kot salezijanska družina srečali, smo ugotovili, da so izzivi, s katerimi se soočamo v naši realnosti, univerzalni, zato se zavezujemo k nenehnemu, zaupljivemu in veselemu prizadevanju dejavnega vodenja sovrstnikov.

Da bi kot člani salezijanske mladine izpolnili svojo zavezo, se moramo spomniti daru, ki ga salezijanska karizma zahteva od nas vse življenje: pričevati mladim v občestvu s Cerkvijo. Poskušali bomo najti možnosti in sredstva, da bi spremljali druge mlade pri gojitvi njihove vere in jih spodbujali na njihovi poti, tako v formalnih okvirih kot v dejanjih vsakdanjega življenja.

Medtem ko živimo svojo »mladost« v salezijanski družini, se močno navezujemo na don Boskov veliki dar veselja, da vse mlade vodi h Kristusu. Sledimo besedam papeža Frančiška, ki nas vabi, naj kljub občasni nelagodnosti iščemo nove načine rasti skupaj in z našo salezijansko družino v pripadnosti Cerkvi.

ANS

Morda vas zanima tudi