V korak z mladimi.

»Pozborovski razmisleki«

Vrhovni predstojnik salezijanski družbi izroča »časovnico« za šestletje 2020-2026

Namesto »Dokumentov vrhovnega zbora«, kot je to v navadi, ko vrhovni zbor salezijanske družbe potrdi besedilo ob zaključku zasedanj, smo dobili »Pozborovske razmisleke«, s katerimi je vrhovni predstojnik s svojim svetom izpolnil zavezo 28. vrhovnega zbora, da dokonča začeto delo na samem zboru. Namen »Pozborovskih razmislekov« je enak: voditi življenje Družbe v šestletju od 28. vrhovnega zbora do leta 2026. Gre za uradni dokument, ki ga bo vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime, predstavil ob 205. obletnici don Boskovega rojstva, 16. avgusta 2020.

Don Ángel, lahko predstavite dokument, njegov izvor in vrednost za Družbo?

Besedilo je nastalo na podlagi začetega dela na 28. vrhovnem zboru, ki je, kot vemo, trajal samo štiri namesto predvidenih sedem tednov. Pripravljali smo ga skupaj vsi člani vrhovnega sveta kot tudi sam osebno v premišljevanju, molitvi in razločevanju.

»Pozborovski razmisleki« vsebujejo »Programsko pismo šestletja«. To pismo ali predlog nudi premišljevanja, ki izhajajo iz 28. vrhovnega zbora in so sad samega zbora ter povzetek prehojene poti naše Družbe v preteklih šestih letih. Gre za širok razmislek, namenjen Družbi, in vsebuje duha in velik del vsebine pisma, ki ga je papež Frančišek napisal 28. vrhovnemu zboru. Nadalje so v njem vsebine, ki se mi zdijo pomembne in sem jih že predstavil na skupnem zasedanju vrhovnega zbora o prvih dveh temah. O tretji temi smo razmišljali in oblikovali besedilo v vrhovnem svetu.

Seveda, pravno imajo dokumenti, potrjeni na vrhovnem zboru, edinstveno in izredno vrednost. To besedilo pa je odgovor na sklep, s katerim je zbor vrhovnemu svetu delegiral nalogo, da zagotovi vse potrebno za vodenje Družbe v tem šestletju.

Izdelali smo torej smernice za vzgojno, pastoralno in karizmatično delo do 29. vrhovnega zbora.

V »Pozborovskih razmislekih« je tudi celotno pismo svetega očeta, ki bo zagotovo ganilo vsakega salezijanca; nekatera posebna razmišljanja, podana na zboru in v vrhovnem svetu; potrjeni sklepi s predčasnega zaključka zbora; nekatere priloge z različnimi pismi in govori.

Kakšne so smernice, ki izhajajo iz programskega pisma?

V programskem pismu je nakazanih osem predlogov. Vsi so pomembni in imajo velik pomen ter so naslovljeni na vso Družbo. Vsaka inšpektorija pa bo morala izbrati tisto, na kar se bo osredotočila glede na okoliščine, že prehojeno pot ali izzive, s katerimi so v tem okviru srečuje.

Naj podčrtam tiste, ki jih nobena inšpektorija ne bo mogla zaobiti: skrb za našo karizmatično istovetnost (1); formacija salezijanca pastirja danes (4), da bo dajal realne salezijanske in preroške odgovore; sočutna in učinkovita navzočnost med mladimi (3), posebno najbolj ubogimi (5); ne da bi pozabili na nalogo evangelizacije in vzgoje v veri (2), kar je danes, bolj kot kdaj koli prej, svetovni izziv.

Katero sporočilo želite z vrhovnim svetom predstaviti ob dokumentu samem?

Ni naključje: s predstavitvijo na don Boskov rojstni dan se želimo spomniti otroka, ki ga je Bog posebej izbral in sprejel za svoje poslanstvo. Konstitucije nas spominjajo, da Družba ni sad človeških načrtov, temveč navdih Svetega Duha. Ob predstavitvi dokumenta na 16. avgust želimo postaviti življenje in stanje današnje Družbe pod Božji blagoslov po načrtu, h kateremu je Bog poklical očeta in učitelja mladih.

Kako bo dokument prišel do vseh salezijancev?

16. avgusta bo dokument predstavljen v šestih glavnih jezikih Družbe. Posamezne inšpektorije bodo poskrbele za prevode v lokalne jezike.

V tem šestletju sem sprejel nalogo, da bom animiral duhovne vaje za vse inšpektorje in inšpektorialne svete po vsem svetu – takoj, ko bo to mogoče – in bom razmišljanja povzemal iz tega gradiva. Tudi to bo način, kako vsebino približati okoli 900 salezijancem, ki so neposredno vključeni v vlogo animacije in vodenja.

Morda vas zanima tudi