V korak z mladimi.

Salezijanska delegatura severni Vietnam

Alfred Maravilla, vrhovni svetovalec za salezijanske misijone, je 8. aprila 2024 prispel v Hanoj, glavno mesto Vietnama, da bi v imenu vrhovnega predstojnika, kard. Ángela Fernándeza Artimeja, opravil izredno vizitacijo v delegaturi severni Vietnam. Njegov obisk na severu države je del širšega vizitacijskega obiska vietnamske salezijanske inšpektorije, ki se je začel 2. avgusta 2023 in bo v presledkih trajal skoraj eno leto. Vietnamska inšpektorija ima namreč skupaj 360 salezijancev in 37 skupnosti.

»Ponovno okrepite salezijansko poslanstvo na severu z upanjem in misijonskim duhom.«

Prvi salezijanec, ki je z Japonske prišel v Vietnam, je bil francoski misijonar François Dupont. Inšpektor Karel Braga ga je imenoval za skrbnika sirotišnice blizu Hanoja, a so ga leta 1945 umorili. Pomagal mu je Petit, še en francoski salezijanski misijonar, ki je prišel s Tajske.

Leta 1952 sta v Hanoj prispela salezijanca Antonio Giacomino in Andrej Majcen, zdaj Božji služabnik, ter prevzela sirotišnico sv. Terezije, ki jo je sprejel takratni vrhovni predstojnik Renato Ziggiotti. Zaradi nemirov na severu Vietnama po letu 1954 so se salezijanci preselili na jug. Šele v času vrhovnega predstojnika Egidia Viganòja so se salezijanci, prav na pobudo sedmega don Boskovega naslednika, vrnili na sever države. Leta 1995 sta dva salezijanca odšla v Hanoj. Leta 2019 je salezijanska navzočnost na severu dobila organizacijsko obliko salezijanske delegature.

Trenutno v tej delegaturi na severu vietnamske inšpektorije delujejo štiri salezijanske skupnosti v sedmih navzočnostih, v katerih deluje 50 salezijancev. Don Boskovi sinovi zaradi posebnih družbenopolitičnih razmer delujejo predvsem v župnijah. Delegatura je tudi poklicno rodovitna: od tod trenutno prihajajo trije salezijanci, študenti teologije, 14 ponovincev in 4 novinci.

Vrhunec Maravillovega obiska je bilo romanje v marijansko svetišče La Vang, kjer se je leta 1798 prikazala Devica Marija kot pomočnica preganjanim kristjanom v Vietnamu. Tam je vrhovni svetovalec za misijone severno delegacijo zaupal Marijini pomoči in varstvu. Obiskal je tudi Dupontov grob na katoliškem pokopališču Ke So.

Med izredno vizitacijo je Maravilla skupnosti ohrabril s tremi stopnjami, ki so bile uporabljene tudi na 27. in 28. vrhovnem zboru: pozorno poslušanje, da bi razumel položaj celotne inšpektorialne delegature; interpretacija stanja, ki presega površinskost in navideznost, da bi razumeli temeljne vzroke; in končno začrtanje poti, ki ji je treba slediti z utrjevanjem pozitivnih vidikov, premagovanjem slabosti in krepitvijo procesov, ki bodo vsem pomagali rasti v zvestobi poklicu in poslanstvu.

Pred zaključkom se je obiskovalec srečal s svetom delegacije, inšpektorjem in nekaterimi inšpektorskimi svetovalci, s katerimi si je izmenjal ideje in razjasnili vtise. 2. maja 2024 se je Maravilla srečal z vsemi salezijanci delegacije na celodnevnem študijskem dnevu.

Med drugim je vizitator začel posvetovanja za novega delegata in nove člane sveta delegacije. »V severnem Vietnamu nimate le veličastne zgodbe, temveč veliko večjo zgodbo, ki jo je treba še uresničiti,« je poživil sobrate in jih povabil, naj »z upanjem in misijonsko vnemo zrejo v prihodnost«.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi