V korak z mladimi.
Pregled

Video

Sporočilo vere in upanja

»V teh trenutkih se utrjujmo v veri in pomnožimo naše molitve.« S tem povabilom se vrhovni predstojnik salezijancev, Ángel Fernández Artime, obrača na vse salezijance, člane salezijanske družine ter na vse katehete, animatorje, mlade in…

»Sem vesel salezijanec«

Ob začetku 28. vrhovnega zbora Družbe sv. Frančiška Saleškega je salezijanska agencija ANS pripravila video pogovor z vrhovnim predstojnikom Ángelom Fernándezom Artimejem.

Vezilo 2020

Vezilo vrhovnega predstojnika je vabilo, namenjeno vsej salezijanski družini, da bi znala stopati po novih poteh v brazdah lastne karizme. 27. decembra 2019 je Vezilo tradicionalno predstavil v vrhovni hiši sester Hčera Marije Pomočnice.…

Salezijanska materna hiša

Salezijanska agencija ANS je v sodelovanju z IMEComunicazione pripravila serijo kratkih video predstavitev Valdocca, v katerih domači salezijanci predstavljajo materno hišo salezijanske družbe. Veliko zgodb, anekdot in zanimivosti o…

Naš rojstni kraj

V pripravi na 28. vrhovni zbor salezijanske druže, ki bo potekal v Valdoccu od 16. februarja do 4. aprila 2020, so pri salezijanski agenciji ANS pripravili nekaj video predstavitev o pomenih salezijanskih krajev, med drugimi tudi o don…