V korak z mladimi.

Nov center za salezijance brate

Ustanovitev skupnosti “Artemij Zatti” v Barceloni je sad dolgih načrtovanj in po mesecih pričakovanj je začela s svojim poslanstvom. Namenjena je posebni formaciji salezijancev bratov obeh evropskih salezijanskih pokrajin. Bratje se bodo…

»Cilj je eden: priti v nebesa«

1. julija sta vrhovni postulator salezijanske družbe Pierluigi Cameroni in generalno tajništvo Inštituta sester Hčera Marije Pomočnice kardinalu Angelu De Donatisu, vikarju njegove svetosti papeža Frančiška, izročila uradno prošnjo za…

Glamping »Pod prleško brajdo«

Zavod Marianum Veržej kot partner v projektu Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov, z akronimom ETHOS LAND, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG Slovenija-Madžarska ter je sofinanciran iz sredstev…

Kakšni so salezijanci?

Pred vrhovnim zborom salezijanske družbe s temo »Kakšni salezijanci za mlade danes?« Dikasterij za družbeno obveščanje v sodelovanju s salezijanskimi inšpektorijami pripravlja serijo prispevkov s preprostimi pogledi na salezijance od zunaj…