V korak z mladimi.

Zaključek skupnega srečanja salezijanskih predstojnikov

13. maja 2023, na praznik sv. Marije Dominika Mazzarello, se je zaključilo skupno srečanje salezijanskih predstojnikov pokrajine srednje in severne Evrope z vrhovnim predstojnikom Ángelom Fernándezom Artimeom. Srečanje je potekalo od 9. do 13. maja v Valdoccu in je bilo temeljnega pomena za načrtovanje prihodnjih let.

To je bilo prvo srečanje, na katerem so sodelovali vsi člani inšpektorialnih svetov inšpektorij pokrajine in je potekalo na svetem kraju, kjer se je začela in razvijala salezijanska karizma. Prisotni salezijanci so se v teh okoliščinah lahko srečali tudi za izmenjavo lastnih izkušenj življenja in salezijanskega delovanja v delovnih skupinah in v zboru vseh udeležencev. Dnevi srečanja, preživeti v občestvu, so zaznamovali poglobitev salezijanske identitete v vse bolj sekularizirani Evropi.

Vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime, njegov vikar Stefano Martoglio, vrhovni svetovalci različnih sektorjev (Ivo Coelho za formacijo, Miguel Angel García Morcuende za mladinsko pastoralo, Gildásio Santos Mendes za družbeno obveščanje, Alfred Maravilla za misijone, Jean Paul Muller, vrhovni ekonom), pokrajinski svetovalec Roman Jachimowicz ter Joan Lluis Playà, delegat vrhovnega predstojnika za tajništvo salezijanske družine, so predstavili svojo vizijo potovanja salezijanske družbe »Projekt Evropa«, ocenili prednosti in slabosti, postavili izzive, da bi zmogli odgovoriti na »znamenja časa« v realnosti sodobne Evrope.

Ena od prednostnih nalog srečanja je bila formacija salezijancev, ki poudarja pomen posvečenega življenja in poslanstva, zaupano posameznim salezijanskim skupnostim, s temeljno zavezo skrbi za mlade in še posebej za najrevnejše in tistim na robu družbe. Vzgojna in pastoralna zavzetost salezijancev v sodelovanju z laiki in vso salezijansko družino ima velik pomen pri uresničevanju salezijanske karizme v Evropi.

Skupinski obisk se je zaključil s slovesno mašo ob obletnici praznika sv. Marije Dominike Mazzarello, ki jo je vodil vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime ob navzočnosti sester hčera Marije Pomočnice.

Udeleženci so cenili možnost ponovnega srečanja vseh v mirnem ozračju bratstva in priložnosti za medsebojno in globlje razumevanje v trenutnih okoliščinah, potem ko so lani delili duhovne vaje, ki jih je vodil vrhovni predstojnik.

ANS

Morda vas zanima tudi