V korak z mladimi.

Adventna duhovna obnova bogoslovcev in mladih redovnikov

Hiša kruha v Sv. Duhu pri Škofji Loki je prvič doslej gostila skupno duhovno obnovo mladih v duhovnih poklicih: udeležili so se je bogoslovci iz Bogoslovnega semenišča v Ljubljani, pet kandidatov propedevtičnega letnika v Šmarju pri Jelšah, mladi redovniki iz vrst frančiškanov, kapucinov ter salezijancev, z zamudo pa sta se nam v soboto pridružili tudi dve mladi sestri frančiškanki Marijini misijonarki. Skupaj se nas je od 15. do 17. decembra 2023 tako zbralo kar 32.

Namen srečanja je bil v prvi vrsti poglobljena duhovna priprava na božič, stran od vsakodnevnih obveznosti na fakulteti ali v pastorali, kar nam je spokojno okolje pri uršulinkah tudi omogočilo. Štiri krajše nagovore sta pripravila br. Jakob Kunšič OFMCap in s. Metka Vrabič ŠSFKK, ki sta nas s svojimi pričevanji pospremila z modrimi na pot v Betlehem.

Trenutke tišine na temo so nam olajšale kateheze na evangeljsko pripoved iz Matejevega evangelija, delo italijanskega duhovnika Fabia Rosinija. Skratka, veliko iztočnic za podelitev, ki smo jo večkrat izvedli v manjših mešanih skupinah. Sveti maši z božično devetdnevnico je vodil Gregor Celestina, spiritual Bogoslovnega semenišča. Sproščeno ozračje med obroki in odmori smo izkoristili za medsebojno spoznavanje, utrjevanje bratsko-sestrskih vezi in sproščen humor.

Hvaležni smo Bogu za dar poklicanosti in možnost, da ga živimo duhovno, občasno pa tudi povsem konkretno povezani z brati in sestrami, ki nas Bog kliče na podobno pot, pot posvečenega življenja in duhovništva.

Domen Kos SDB

Morda vas zanima tudi