V korak z mladimi.

Biografski spomini sv. Janeza Boska v izvirniku in prevodih

Za poznavanje don Boska in njegovega poslanstva je nepogrešljivo poseganje po virih. Bolj ko se časovno oddaljujemo od začetkov, bolj pomembno je vračanje k izvirom. Kot v vseh drugih podobnih primerih je vpogled v primarne vire – rokopise in izvirnike – omogočen nekaterim raziskovalcem, ki imajo voljo in čas, da se posvetijo tej zahtevni nalogi.

Za veliko večino tistih, ki ljubijo don Boska in salezijansko karizmo, so viri tisti, ki so jih ustvarili prvi raziskovalci. Na tem mestu želimo predstaviti enega najpomembnejših virov, Biografske spomine sv. Janeza Boska. Nima pa vsakdo priložnosti vzeti teh spisov v roko. Trenutne tehnologije omogočajo razširjanje virov z lahkoto, ki si jo niti ne predstavljamo. Ob tiskanih izdajah je na spletu na voljo veliko različic v različnih jezikih.

Izvirnik

Biografske spomine sv. Janeza Boska [Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco] so od 1898 do 1939 pisali trije avtorji: zv. I–IX salezijanec Janez Krstnik Lemoyne (1839–1916); zv. X salezijanec Angelo Amadei (1868–1945) in zv. XI–XIX salezijanec Eugenio Ceria (1870–1957). Devetnajstim zvezkom sta dodana še dva: analitično kazalo, ki ga je sestavil salezijanec Ernesto Foglio (1891–1947) in je izšel 1948 ter abecedno kazalo, ki ga je sestavil salezijanec Pietro Ciccarelli (1915–2001) in je izšel 1972.

Biografski spomini so rezultat poglobljene raziskave, ki je trajala dvainštirideset let. Predstavljeni so kronološko, glede na različna obdobja življenja sv. Janeza Boska, razen v zadnjih treh zvezkih.

Zvezek Avtor Referenčno leto Leto izdaje Št. strani
1 J. K. Lemoyne 1815–1840 1898 523
2 J. K. Lemoyne 1841–1846 1901 586
3 J. K. Lemoyne 1847–1850 1903 652
4 J. K. Lemoyne 1850–1853 1904 755
5 J. K. Lemoyne 1854–1858 1905 940
6 J. K. Lemoyne 1858–1861 1907 1079
7 J. K. Lemoyne 1862–1864 1909 905
8 J. K. Lemoyne 1865–1867 1912 1079
9 J. K. Lemoyne 1868–1870 1917 1000
10 A. Amadei 1871–1874 1939 1378
11 E. Ceria 1875 1930 619
12 E. Ceria 1876 1931 708
13 E. Ceria 1877–1878 1932 1012
14 E. Ceria 1879–1880 1933 850
15 E. Ceria 1881–1882 1934 863
16 E. Ceria 1883–1884 1935 724
17 E. Ceria 1884–1885 1936 901
18 E. Ceria 1886–1888 1937 878
19 E. Ceria 1888–1938 1939 454
20 E. Foglio 1948 620
21 P. Ciccarelli 1972 382

 

Na te spise letijo številne kritike, a treba je upoštevati čas in okoliščine, v katerih so nastali, sicer tvegamo, da zapademo v splošno zavračanje tega vira, ne da bi sploh vedeli, kaj točno so razlogi za nekatere kritike.

Priznati moramo, da so kriteriji, ki so jih avtorji upoštevali pri svojih raziskavah, kriteriji njihovega časa, s takrat razpoložljivimi sredstvi, s prednostmi in slabostmi, drugačnimi od današnjih, znanstvenih.

Treba je upoštevati okoliščine, v katerih so bili zvezki napisani: le dve leti po don Boskovi smrti, 6. marca 1890, se je začel postopek za kanonizacijo. Dekret o junakih krepostih je bil razglašen 20. februarja 1927, beatifikacija je potekala 6. februarja 1929 in kanonizacija 1. aprila 1934. To je približno isto obdobje, v katerem so nastajali Biografski spomini. Jasno izstopa pozornost avtorjev, da ne bi ovirali postopka kanonizacije.

Lahko rečemo tudi, da je bila salezijanska družba v še povojih in prvim salezijancem je bilo treba dajati spodbude, kar pojasnjuje določeno ‘zmagoslavje’ v teh spisih.

Vsi trije avtorji so poznali don Boska in so, tako kot mnogi drugi, gojili resnično naklonjenost do svojega očeta, ki je očitno vplivala na njihova pisanja. Vendar jih to ni vodilo k pisanju laži ali zavajanju bralcev.

O življenju in delu svetnika je samo po sebi zelo težko pisati. Če imamo opravka s tako podjetnim svetnikom, kot je bil don Bosko, je to še bolj zapleteno. Svetniki so tisti, katerih volja se združuje z Bogom. Razumevanje svetnikov pomeni na določen način razumeti Božje načrte. Pripovedovanje življenja svetnika brez kakršnega koli sklicevanja na božanska razsvetljenja, ki jih prejema, in resnične čudeže, je skoraj nemogoče. Nadnaravni dogodki, o katerih govorijo Biografski spomini, so majhen del tistih, ki so se zgodili, saj svetniki sami naredijo vse, da bi jih skrili. Dovolj je, če se spomnimo dogodka don Boskovih kruhovih tablet.

A vsi ti vplivi, okoliščine in težave ne zmanjšajo vrednosti tega monumentalnega dvainštiridesetletnega dela, ki je obrodilo sadove, vidne v mnogih generacijah salezijancev ter sinov in hčera salezijanske duhovnosti.

Angleški prevod

Biografske spomine [The Biographical Memoirs of Saint John Bosco] je v angleščino prevedel salezijanec Felix Joseph Penna (1904–1962). Zv. I–XVI je uredil salezijanec Diego Borgatello (1911–1994), zv. XVII–XIX pa salezijanec Vincent Vinicio Zuliani (1927–2011). Izšli so pri založbi Salesiana Publishers, INC., New Rochelle, ZDA, v letih 1964–2003 v 18 zvezkih.

Španski prevod

V španščino sta Biografske spomine [Memorias Biográficas de san Juan Bosco] prevedla salezijanca José Fernández Alonso (1885–1975) in Basilio Bustillo Catalina (1907–1998). Izdali so jih pri založbi Ediciones Don Bosco, Madrid, Španija, v letih 1981–1998 v 19 zvezkih.

Francoski prevod

Biografske spomine [Memoires Biographiques de Jean Bosco] so v francoščino prevajali različni avtorji. Izšli so naslednji zvezki: zv. II – prevajalec neznan; zv. IV – prevedel M. Yves Le Coz, salezijanec brat (1916–2015); zv. V – prevedel salezijanec Marceau Prou (1921–2016), zv. XII – prevedla s. Joséphine Depraz, FMA in zv. XX, analitično kazalo – prevedel salezijanec Philippe Frémin. Izšli so pri založbi Editrice SDB, v letih 1997–2017, v 5 zvezkih.

Poljski prevod

Poljske Biografske spomine [Pamiętników Biograficznych] je prevedel salezijanec Czesław Pieczeńczyk (1912–1993) med letoma 1958 in 1972. Starejše različice poljskih prevodov izvirajo iz druge svetovne vojne, ko je salezijanec Wincenty Fęcki uredil prevode skupine študentov. Izšli so v Pogrzebieńu v 18 zvezkih.

Portugalski prevod

Biografske spomine [Memórias Biográficas de São João Bosco] v portugalski jezik prevajajo različni prevajalci od leta 2018. Do februarja 2023 je bilo prevedenih in natisnjenih prvih dvanajst zvezkov, preostali pa naj bi bili natisnjeni do 2025. Založnik je brazilska salezijanska založba Editora Edebê.

Češki prevod

Biografske spomine [Memorie-ekniha] je v češčino prevajal salezijanec Oldrich Josef Med (1914–1991), v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Prevedeni so zvezki I–XIV.

Nizozemski prevod

Biografski spomini v nizozemščini [Biografische Gedenkschriften van de H. Johannes Bosco] so bili prevedeni pod uredništvom salezijanca Marcela Baerta (1918–2006) s teološkega oddelka v mestu Oud-Heverlee (Belgija). Prevajalci Hubert Abrams, SDB (1913–1987), Gerard Grijspeer, SDB (1896–1982), Corneel Nysen, SDB (1901–1985), J.H.P. Jacobs in dr. J. Muys so obsežno delo prevajali od leta 1961 do 1979. Leta 1991 je izšlo tudi abecedno kazalo in sklenilo izdajo 20 zvezkov.

Vietnamski prevod

Prevod Biografskih spominov [Hồi Ký Tiểu Sử Thánh Gioan Bosco] v vietnamski jezik ureja salezijanec Thinh Phuoc Jožef Nguyen po italijanski in angleški različici. Trenutno je prevedenih 10 zvezkov, od teh so štirje objavljeni. Projekt prevajanja se nadaljuje.

Kitajski prevod

Pet zvezkov Biografskih spominov je prevedenih tudi v kitajščino.

Obstajajo nepotrjena poročila o prevodih v druge jezike. Vsa ta prevajanja in razširjanja Biografskih spominov nam kažejo, da so in bodo ostala glavna referenca salezijanske karizme. Impresivno delo nas spodbuja, da smo hvaležni tistim, ki so si vzeli čas za pisanje, prevajanje, objavo in digitalizacijo.

Slovenski prevod

Slovenski prevod v 18. zvezkih, ki so izhajali v letih 2012–2023, bomo obširneje predstavili ob uradnem izidu zadnjega zvezka slovenskega prevoda tega obsežnega dela.

Povzeto po: donbosco.press

Morda vas zanima tudi