V korak z mladimi.

Tretji kongres don Boskovih prostovoljk (DBP) v Afriki

Od 1. do 6. avgusta 2023 je v Nairobiju, glavnem mestu Kenije, potekal tretji kongres don Boskovih prostovoljk (DBP) Afrike in Madagaskarja. Tema kongresa je bila »Biti prerok v Afriki«. Udeležila se ga je tudi vrhovna odgovorna za don Boskove Prostovoljke s svetovalkami vrhovnega sveta.

Na kongresu je sodelovalo 52 don Boskovih prostovoljk iz trinajstih afriških držav in Madagaskarja, v tipično salezijanskem družabnem ozračju, ki je prežemalo ves program. Navzoči so bili tudi cerkveni asistenti don Boskovih prostovoljk, trinajst salezijanskih duhovnikov, med njimi salezijanec Joan Lluís Playà, osrednji delegat vrhovnega predstojnika v Tajništvu za salezijansko družino in dve hčeri Marije Pomočnice (FMA).

Osrednji motiv vseh točk kongresa je bila navzočnost don Boskovih prostovoljk v Afriki, s poudarkom na zagotavljanju, da ta prisotnost postane vedno bolj preroška, ​​do te mere, da bo družina don Boskovih prostovoljk sposobna hoditi pod vodstvom Duha, hoditi skupaj z Jezusom in hoditi v zvestobi karizmi.

»Kongres so zaznamovali trije ključni trenutki. Prvi je bil uvodni govor vrhovne odgovorne: v govoru se je zahvalila Bogu za vse čudeže, ki jih nenehno dela v življenju in za dar poklicanosti. Nato je imenovala pokrajinske vodje in njihove svetovalke. Kongres se je zaključil s sveto mašo na praznik Jezusovega spremenjenja,« je dejal salezijanec Jean-Pierre Muhima, delegat za DBP salezijanske inšpektorije srednja Afrika.

Med sklepnim evharističnim slavjem je namreč salezijanec Benoît Nzie navzoče spomnil, naj prisluhnejo Bogu, da bi spremenili svet in se pri tem skliceval na odlomek iz evangelija tega dne: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« (Mt 17,5).

Eden od temeljnih ciljev kongresa je bila ustanovitev dveh pokrajin don Boskovih prostovoljk v Afriki: pokrajina zahodna Afrike in Madagaskar ter pokrajina srednja in vzhodna Afrika.

Don Boskove prostovoljke so sedma skupina salezijanske družine, ki jo je leta 1917 ustanovil takratni vrhovni predstojnik, danes blaženi Filip Rinaldi.

ANS

Morda vas zanima tudi