V korak z mladimi.

Srečanje Svetovnega sveta salezijancev sotrudnikov 2024

Zaključilo se srečanje Svetovnega sveta Združenja salezijancev sotrudnikov, ki je potekalo v Rimu od 14. do 17. marca 2024. Srečanja so se udeležili pokrajinski koordinatorji 12 pokrajin, na katere je razdeljeno Združenje, med njimi Blažka Merkac, pokrajinska koordinatorka za srednjo in vzhodno Evropo. Poleg svetovnega koordinatorja Antonia Boccie so bili navzoči tudi člani izvršnega tajništva in salezijanec Joan Lluis Playà, osrednji delegat vrhovnega predstojnika za Tajništvo salezijanske družine.

Letno srečanje, kot je predvideno v Projektu apostolskega življenja (PAŽ), poteka enkrat letno in tokrat so se ga udeležili vsi na pokrajinskih kongresih novo izvoljeni koordinatorji, ki so potekali med letoma 2022 in 2023.

Svetovalci so delili preglede za šestletno obdobje 2018/2024 in predstavili, kako so v različnih pokrajinah poskušali posodobiti zaveze, ki jih je celotnemu Združenju dal V. svetovni kongres, ki je potekal v Rimu oktobra 2018.

Številne točke za razmislek so pokazale bogastvo lokalne in pokrajinske stvarnosti sotrudnikov, ki so tudi v letih pandemije zmogli ohraniti zaveze in še naprej odgovorno animirati v sinodalnem duhu.

Delo se je nadaljevalo z načrtovanjem pobud za pripravo na VI. svetovni kongres leta 2026, kjer bodo praznovali 150. obletnico ustanovitve Zveze salezijancev sotrudnikov.

Po letu »spominjanja« – kjer so imeli vsi sotrudniki priložnost, da skozi kratke videe delijo zgodbe svoje poklicne izbire – se bo 4. maja 2024 s svetovnim dogodkom v neposrednem prenosu začelo drugo leto priprave z glagolom »obnoviti«, z močnim sklicevanjem na obljubo in projekt apostolskega življenja.

V ta namen bodo vse pokrajine razmišljale o posebnih značilnostih projekta apostolskega življenja, na katerega se sotrudniki sklicujejo.

Na nedavnem srečanju ni manjkalo izkustveno zelo intenzivnih trenutkov, z obiskom Sikstinske kapele in dela apostolske palače v Vatikanu ter kapele relikvij, kjer so se svetovalci »srečali« z don Boskom, Marijo Mazzarello, Dominikom Saviom, Artemijem Zattijem in Janezom Pavlom II.

Med delom sveta je Antonio Boccia prejel pismo, ki ga je poslal vrhovni predstojnik, in mu podaljšal mandat svetovnega koordinatorja za dve leti do praznovanja svetovnega kongresa leta 2026.

Pismo kardinala Ángela Fernándeza Artimeja, poslano svetovnemu koordinatorju, je prispelo po prošnji, ki jo je predstavil sam Antonio Boccia, da bi lahko praznovali VI. svetovni kongres leta 2026 in ne leta 2024, šest let po prejšnjem, ki je potekal leta 2018.

Dva razloga, ki ju je predstavil koordinator v imenu Svetovnega sveta, se nanašata na obdobje izrednih zdravstvenih razmer v zvezi s Covid-19, ki je preprečilo pripravo pokrajinskih kongresov za izvolitev koordinatorjev, medtem ko je drugi razlog priprava praznovanja 150. obletnice ustanovitve.

Celotni Svetovni svet je Antoniu Bocciju obnovil vodenje z upanjem, da bo nadaljeval animacijsko službo Združenja salezijancev sotrudnikov z enako zavzetostjo kot doslej.

ANS

Morda vas zanima tudi