V korak z mladimi.

Vezila vrhovnih predstojnikov: blaženi Filip Rinaldi

Don Boskov tretji naslednik na čelu salezijanske družbe je bil Filip Rinaldi. Vrhovni predstojnik je bil devet let, od 1922 do 1931. Salezijanski zgodovinar Janez Krstnik Francesia je o njem dejal, da mu manjka »samo don Boskov, vse drugo ima.« Vrhovni predstojnik Egidij Viganò, ga je opredelil za »pristnega pričevalca in razlagalca salezijanskega duha« in »zgled pastoralne dobrote.«

Animator laiških gibanj – ustanovil je Inštitut don Boskovih prostovoljk –, spodbujevalec duhovnosti dela in mojster duhovnega življenja je Filip Rinaldi priznan za blaženega katoliške Cerkve. Bil je zastavonoša don Boskovega očetovstva in vse te njegove poteze najdemo tudi v vezilih.

Od 11 let don Rinaldijevega vodenja se je ohranilo 10 vezil. Manjka tisto iz leta 1922, verjetno zato, ker je njegov predhodnik don Albera umrl oktobra 1921, Rinaldi pa je bil  izvoljen aprila 1922, in vezilo ni bilo podano.

Tudi Rinaldijeva vezila so tako po obliki kot po vsebini podobni njegovim predhodnikom. Ostaja dvojnost sporočil, namenjenih generično salezijancem in mladim. Toda pri njem pogosteje zaznamo misli, ki so jasneje posvečene drugim skupinam salezijanske družine – salezijancem sotrudnikom in bivšim gojencem – ki jim don Rinaldi predstavlja preproste načine za dobro krščansko življenje.

Besedilo vezil predlaga preprosto, vsem dostopno askezo. Sporočilo je kratko in jasno, pogosto povabilo, naj se nečemu izognemo, da živimo bolj krščansko ali redovniško. Vezilo iz leta 1930 je značilno po obliki: trije klici k don Bosku, različni za vsako skupino, ki ji je vezilo namenjeno.

Tudi za don Rinaldija je posnemanje don Boska v središču njegovih misli in delovanja. Nekatera vezila so mu posvečena na poseben način, skoraj v celoti. Don Bosko ostaja referenca za posnemanje. Vendar ne manjka drugih svetlih primerov salezijanskega življenja, predlaganega za vzor (don Rua) ali mladinske svetosti, ne samo salezijanske (Dominik Savio, pa tudi sveti Alojzij Gonzaga).

Seveda ne manjkajo tradicionalne teme pobožnosti do evharistije in Marije, pa tudi življenje Cerkve, kot v vezilih iz let 1925 in 1926, ki neposredno omenjajo jubileje tega obdobja.

1923  Salezijancem: »Skušajmo posnemati Božjega služabnika don Rua v natančnem spoštovanju redovnega življenja«.

Mladim: »Naj si prizadevajo slediti zgledu Dominika Savia v pobožnosti do Jezusa v Najsvetejšem.«

1924  Salezijancem: »Natančno spoštovanje Konstitucij.«

Mladim: »Namen Dominka Savia, da bo dosledno spoštoval hišna pravila, bom sprejel za svojega.«

1925  Salezijancem: »Dobro opraviti vsakodnevno premišljevanje. Naj razsvetli dejanja, besede in misli celotnega dneva.« (Ob 50. obletnici potrditve konstitucij).

Mladim: »Rastite v pobožnosti do Jezusa v Najsvetejšem in do Marije Pomočnice, da boste dobro preživeli sveto leto.«

1926  Salezijancem: »Iščite duše, ne denarja, ne časti, ne dostojanstva.« (Citat iz don Boskovih priporočil prvim misijonarjem).

Mladim: »Molite k Mariji Pomočnici za misijonarje in za nevernike.«

Bivšim gojencem: »Spodbujajte širjenje vere z besedo in s sredstvi, ki so vam na dosegu roke«.

1927  Salezijancem: »Od večernih molitev do zajtrka naslednjega dne upoštevajte tišino, kakor je želel don Bosko in kakor predpisujejo Pravila.«

Mladim: »Častite svetega Alojzija Gonzago tako, da posnemate njegove kreposti in se mu pobožno priporočate.«

1928  Salezijancem in salezijancem sotrudnikom: »Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt.«

Mladim in bivšim gojencem: »Ecce Mater tua! Glej, tvoja mati!«

1929  »Preučujte in posnemajte svetost don Boska 1. v njegovi pobožnosti; 2. v njegovih vrlinah; 3. v njegovih delih« (vzeto iz Spominov za duhovne vaje leta, ki so se navadno nanašali na vezilo).

1930  Mladim: »Da bi častili Jezusa v Najsvetejšem in Marije Pomočnico, o blaženi don Bosko, prosi za nas!«

Bivšim gojencem: »Da bi bili marljivi pri delu v smislu in na način, kot si bil ti, o blaženi don Bosko, prosi za nas!«

Salezijancem: »Da bi lahko ljubili mladino, kakor si jo ti ljubil, o blaženi don Bosko, prosi za nas!«

1931  Salezijancem: »Poskrbimo, da bo bomo bolje poznali blaženega don Boska. Ravnatelji naj sobratom predstavljajo življenje in delo blaženega. Naj govorijo o njem, navajajo njegove primere na konferencah, pri večernih govorih, pa tudi v šoli in v pogovorih.«

Mladim: »Med odmori se rešite brezdelja tako, da dobro izkoristite čas za posnemanje blaženega don Boska.«

Bivšim gojencem: »Prava in krščanska zaupnost v načinih in besedah, spominjajoč se don Boskovega zgleda.«

1932  Duhovnikom: »Missa attente segretetur: zbrano obhajati sveto mašo.«

Klerikom in bratom: »Sanctum Sanctorum peramanter visitetur: z ljubeznijo obiskujte Jezusa v Najsvetejšem.«

Internim, zunanjim in oratorijskim gojencem: »Pozorno sledite sveti mašo in se pripravite na zakramentalni ali vsaj duhovni prejem svetega obhajila.«

Bivšim gojencem: »Žrtvujte se, da boste za vsak praznik zbrano navzoči pri sveti maši.«

ANS

Morda vas zanima tudi