V korak z mladimi.

Duševno zdravje mladih: niz spletnih seminarjev, da »nihče ne ostane sam«

Salezijansko razumevanje evangelizacije poživlja skrb za vsakega mladega človeka, ki ji sledi vzgojna pozornost do rasti celotnega človeka. Ta antropološki pristop vodi k boljšemu razumevanju, kako je področje delovanja salezijanskega vzgojitelja posrečeno zaznamovano s celostnim humanizmom in torej s skrbjo za zdravje vsakega mladega človeka. Sektor za mladinsko pastoralo v vodstvu salezijanske družbe zato načrtuje serijo spletnih seminarjev o duševnem zdravju, namenjenim spodbujanju večje ozaveščenosti o temi, preprečevanju težav in poznavanju opozorilnih znakov motenj.

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot »stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni ali slabosti.« Tako kot fizično je tudi duševno zdravje nepogrešljiva sestavina človekovega dobrega počutja: je osnova človekove sposobnosti razmišljanja, občutkov, učenja, dela, vzpostavljanja globokih odnosov in prispevanja k skupnosti, ki ji pripada, ter celotnemu svetu.

Duševno zdravje je torej sestavni del zdravja.

Duševna stiska mladih ima sicer dolge valove, a pandemija Covid-19 je prispevala k njeni rasti. Eden od predlogov Sektorja mladinske pastorale je prav usposobljenost salezijancev in laikov za spremljanje in delo z mladimi.

»Ko stopimo na pot vzgojno-pastoralne animacije, se znajdemo pred vprašanji, na katera ni lahko odgovoriti. Večja ko je pastoralna ljubezen, ki nas žene v tej vznemirljivi nalogi, močnejši je izziv, kako utelesiti pastoralno poslanstvo Družbe v konkretni, edinstveni resničnosti tistega sveta,« pravi Miguel Ángel García Morcuende, vrhovni svetovalec za salezijansko mladinsko pastoralo.

Če se osredotočimo na evangelij, v katerem vidimo duševno bolnega človeka, ki »sede k Jezusovim nogam«, je bolni kot učenec, ki je del Jezusove skupine. Jezus mu govori in on posluša, razume in sprejme njegovo sporočilo. Jezus mu pokaže Božjo ljubezen in on jo izkusi. Celo bolni govori in moli hvalnico, »drugim pripoveduje Božje čudeže. Kako zelo si želimo, da bi lahko ‘vedeli, kako’ in ‘pomagali storiti’ vse to danes,« zaključuje García Morcuende.

Vabilo na spletne seminarje je torej konkreten odgovor. Zahvaljujoč pogovorom s strokovnjaki na tem področju bo mogoče razmišljati o potrebah najbolj krhkih in njihovi psihični ranljivosti; o delovanju za spodbujanje psihološke blaginje mladih; o obravnavanju vprašanja zaznamovanosti in diskriminacije; kako prestreči nevšečnosti in ponuditi podporo v vzgojnih kontekstih; priporočiti ciljno usmerjene posege za ogrožene skupine; razvijati in izvajati ukrepe za zmanjšanje vzrokov za duševne težave, komorbidnost in samomor, ki jih je mogoče preprečiti.

Spletni seminarji bodo potekali 12., 13., 15., 19. in 21. marca 2024 in bodo na voljo v dveh različnih terminih, da bi spodbudili udeležbo vseh (8:00 – UTC+1 v angleščini; 18:00 – UTC+1 v italijanščini, angleščini, španščini, francoščini in portugalščini).

Namenjeni so učiteljem, vzgojiteljem, animatorjem in salezijancem, ki delujejo na vseh salezijanskih področjih (šole in centri za strokovno izobraževanje, oratoriji-mladinski centri, župnije, socialne ustanove, univerze …) in vsem organizacijam s salezijanskim duhom. V seminarjih se bodo srečali z različnimi posegi usposobljenih strokovnjakov. Spletni seminarji bodo obravnavali različne teme: motnje hranjenja, duševno zdravje migrantov in beguncev, depresijo mladih, ustrahovanje samopoškodovanje in samomor.

ANS

Vabilo na webinar Duševno zdravje mladih

Morda vas zanima tudi