V korak z mladimi.

Tečaj za inšpektorialne delegate za salezijansko družino

V petek, 14. aprila 2023, se je 31 delegatov za salezijansko družino iz različnih angleško govorečih inšpektorij in vizitatorij z vsega sveta zbralo na Colle Don Bosco, kjer so začeli tečaj usposabljanja o različnih vidikih, povezanih s službo delegata za salezijansko družino. Med udeleženci je tudi Vimos Svarc, inšpektorialni delegat za salezijansko družino slovenske salezijanske inšpektorije. Osrednji elementi so: razmišljanje o liku don Boska, ustanovitelja obsežnega karizmatičnega gibanja salezijanske družine; poglobitev osebne izkaznice salezijanske družine; poseben študij vloge delegata za salezijansko družino, poznavanje skupin salezijanske družine ter izmenjava izkušenj in duhovnosti na salezijanskih krajih.

Giuseppe Casti, nekdanji svetovni delegat za salezijance sotrudnike (2012-2020), je razvil temo: »Salezijansko gibanje: laiki v mislih in življenju don Boska« s posebnim poudarkom na cerkveni prepoznavnosti, prisotnosti salezijanske navzočnosti kot gibanja, o kulturi salezijanske družine in o nekaterih vidikih, povezanih s sinodalnostjo.

Bryan Magro, predsednik svetovne konfederacije don Boskovih bivših gojencev, je predstavil kratek pregled don Boskovih bivših gojencev. Poudaril je poslanstvo gojencev, ki vključuje služenje življenju, svobodi in resnici ter kako identiteto gojencev prežemata predvsem hvaležnost in ljubezen do don Boska. Nato je navedel tudi sedem strateških dejavnosti, ki bodo usmerjale bivše don Boskove gojence v sedanjosti in bližnji prihodnosti: hoditi skupaj, salezijanska družina, duhovnost, komunikacija, solidarnost, misijoni (Afrika kot eno prednostnih področij) in pozornost do mlajših bivših gojencev.

Delegati so obiskali nekaj najpomembnejših salezijanskih krajev v okolici Colle Don Bosca, kot je don Boskova rojstna hiša, in spoznali njegovo družinsko izkušnjo. Dr. Pierluigi Dovis, direktor turinske škofijske Karitas, je nato udeležence vodil skozi razmišljanje »Laiki v Cerkvi in ​​družbi«, ki je vsem ponudilo nekaj zelo močnih točk za razmislek. Govornik je poudaril, kako pomembno je spoštovati vlogo laikov in jih ne videti kot kvaziduhovnike ali nadomestke duhovnikov ter ponovil idejo, da je treba laike priznavati in ceniti kot take.

Osrednji delegat vrhovnega predstojnika v tajništvu za salezijansko družino, salezijanec Joan Lluis Playà, je s svoje strani ponudil prispevek na temo mladinske pastorale in salezijanske družine, v katerem je poudaril, kako povečati sodelovanje med različnimi skupinami v salezijanski družini. Salezijanska družinska in mladinska pastorala sta izziv, ki ga je treba premagovati na različnih ravneh, še posebej na ravni spremljanja mladih.

Dejavnosti tečaja se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih dneh, zaključile pa se bodo 20. aprila 2023.

ANS

Morda vas zanima tudi