V korak z mladimi.

Vrhovni svet salezijanske družbe na zimskem zasedanju

Od 1. decembra 2021 do 28. januarja 2022 so se vrhovni predstojnik Ángel Fernández Artime in člani vrhovnega sveta salezijanske družbe zbrali na zimskem plenarnem zasedanju. Sprejemali so usmeritve in določbe za življenje salezijanske družbe po vsem svetu.

Vrhovni predstojnik je s soglasjem vrhovnega sveta imenoval osem inšpektorjev: prvi inšpektor nove afriške inšpektorije Nigerija Niger je postal Jorge Mario Crisafulli, prvi inšpektor nove afriške inšpektorije jugozahodna Afrika je postal Kolotcholoma Denis Soro; inšpektor brazilske inšpektorije Recife je postal Francisco Inacio Vieira Junior; za Veliko Britanijo so imenovali Jamesa Gerrya Briodya; na Haitiju je inšpektor postal Morachel Bonhomme; v indijski inšpektoriji Hyderabad Thomas Santiagu; v zahodno poljski inšpektoriji pa je bil za inšpektorja imenovan Bartłomiej Polański.

Vrhovni predstojnik je s soglasjem svojega sveta imenoval novega tajnika vrhovnega sveta Guida Garina. Potrdil je imenovanje 33 inšpektorialnih svetovalcev, 52 ravnateljev salezijanskih skupnosti in 3 magistre novincev.

Zaprli so tri kanonične skupnosti in odprli eno novo. Nazadnje so preučili so poročila izrednih vizitacij v salezijanskih inšpektorijah Angola, Belo Horizonte (Brazilija), Severna Belgija in Nizozemska, Tiruchy (Indija), Irska in severna Poljska.

Povzeto po ANS

Morda vas zanima tudi