V korak z mladimi.

Letno srečanje salezijanske družine

Na zahvalno nedeljo je potekalo letno srečanje salezijanske družine v Sloveniji. V letu 2020 tega srečanja covida-19 ni bilo, so pa sestre FMA pripravile dopisno predstavitev z naslovom Hvaljen, moj Gospod – Lodato si´ o okrožnici papeža Frančiška o skrbi za skupni dom.

Letos smo se zelo trudili, da bi ga izvedli. In smo ga, a udeležencev je bilo manj zaradi zaostrovanja ukrepov proti covidu-19, ki spet močno razsaja. Najprej smo se pridružili župnijski maši ob 10.30; somaševanje je vodil kaplan in voditelj SMC Rakovnik Janez Suhoveršnik. Na skupnem kosilu se nas je zbralo vključno s sestrami FMA in drugimi predstavniki kakih 30. Druga leta nas je bilo okrog 100.

Pred tem nas je v kapeli Majcnovega doma nagovoril delegat vrhovnega predstojnika za trajno formacijo salezijancev in laikov v Evropi Fabio Attard SDB, poprej je bil dvanajst let svetovalec vrhovnega sveta za mladinsko pastoralo. Glede na letošnje vezilo: »Žene nas upanje: Glej, vse delam novo!« nam je predstavil krščansko upanje kot odgovor salezijanske družine na pandemijo v Evropi.

To je hkrati povabilo, da se na priprošnjo Božjega služabnika Andreja Majcna radi zatekamo po Božjo pomoč. Razstava se sama po sebi priporoča za ogled naših veroučencev in drugih, ki so zaupani našemu vzgojno-pastoralnemu poslanstvu.

Za sklep srečanja je skupina sester, sobratov in drugih članov salezijanske družine obiskala preseljeno in urejeno »Majcnovo razstavo«, ki je dobila primeren prostor v dvorani Majcnove hiše.

ASS

Morda vas zanima tudi