V korak z mladimi.

Začetek izredne vizitacije v inšpektoriji sv. Cirila in Metoda Ljubljana

Vrhovni predstojnik je že 25. januarja 2023 v salezijanski inšpektoriji sv. Cirila in Metoda napovedal izredno vizitacijo, ki bo potekala od 11. septembra do 10. oktobra 2023, in za izrednega vizitatorja določil pokrajinskega svetovalca za salezijansko pokrajino srednja in severna Evropa Romana Jachimowicza.

Gre za ustaljen način vodenja in animiranja salezijanske družbe ter ohranjanja povezav med salezijanskimi inšpektorijami ter osrednjim vodstvom salezijanske družbe. Čeprav bi mislili, da izraz »izredna vizitacija« pomeni kaj strašnega oz. da gre kaj narobe, je tako mišljenje izkrivljeno. Redno vizitacijo salezijanskih skupnosti in ustanov svoje inšpektorije namreč vsako leto opravlja salezijanski predstojnik, enkrat na šest let pa to delo opravi pokrajinski svetovalec oz. od vrhovnega predstojnika določen salezijanec.

V ponedeljek, 11. septembra 2023, so se zato na inšpektorialnem sedežu na Rakovniku zbrali ravnatelji salezijanskih skupnosti, inšpektorialni delegati ter člani inšpektorialnega sveta z inšpektorjem Markom Košnikom ter na uvodnem srečanju zaželeli dobrodošlico izrednemu vizitatorju Romanu Jachimowiczu ob začetku enomesečne vizitacije v naši inšpektoriji.

Izredni vizitator je zbranim ob začetku položil na srce, da gre za spoznavanje in opazovanje, kako salezijanci v Sloveniji in drugih skupnostih, ki pripadajo naši inšpektorji, živimo in utelešamo salezijansko karizmo, kako odgovarjamo na izzive sodobnega sveta in potrebe mladih. To opažanje bo nato prenesel vrhovnemu svetu in vrhovnemu predstojniku za lažje razumevanje in animiranje salezijanske družbe v tem delu Evrope.

Nato so ravnatelji salezijanskih skupnosti na kratko predstavili svoje skupnosti ter poslanstvo, ki ga opravljajo, inšpektorialni delegati pa animiranje svojih področij. Sestal se je tudi z inšpektorjem in člani inšpektorialnega sveta, ki so mu predstavili delovanje in usmeritve salezijanske inšpektorije v svoji celoti.

V prihodnjih tednih bo sledil obisk posameznih skupnosti in pogovor z vsakim sobratom, nato pa 9. oktobra 2023 skupni zaključek z vsemi salezijanci na Rakovniku, kjer bodo opravili tudi duhovno obnovo ter posvet o novem inšpektorju. Inšpektorju Marku Košniku se namreč prihodnje leto izteče šestletni mandat, zato bo po posvetovanju vrhovni predstojnik imenoval novega inšpektorja.

Morda vas zanima tudi