V korak z mladimi.

Znana je tema 29. vrhovnega zbora salezijanske družbe

Ob podelitvi misijonskih križev, v nedeljo, 24. septembra 2023, v baziliki Marije Pomočnice, je vrhovni predstojnik salezijancev Ángel Fernández Artime sporočil temo 29. vrhovnega zbora (VZ29): »VNETI ZA JEZUSA KRISTUSA, PREDANI MLADIM. Za zvesto in preroško življenje našega salezijanskega poklica.«

»Na dan, ko obhajamo praznik praznujemo 154. misijonsko odpravo, kot je to storil naš oče don Bosko tistega 11. novembra 1875, tudi sam čutim veselje, da lahko z vami delim razmišljanje in odločitev, ki smo jo sprejeli v teh dneh, potem ko smo opravili obsežno posvetovanje z inšpektorijami o našem naslednjem vrhovnem zboru.«

Predstavitev bistvenih točk pisma o sklicu VZ29, ki bo izdano v skladu s členom 150 salezijanskih konstitucij in bo objavljen v naslednjih dneh, je vrhovni predstojnik ponazoril razloge za izbiro teme in dejal, da je to »sad bogatega in globokega razmišljanja, ki smo ga nadaljevali v vrhovnem svetu na podlagi prejetih odgovorov inšpektorije in vizije, ki jo imamo o Družbi v tem trenutku«.

Kot »glavno znamenje enotnosti Družbe v njeni raznolikosti« (Konstitucije, čl. 146) se bo 29. vrhovni zbor začel v Turinu (Valdocco) 16. februarja 2025 in se končal 12. aprila 2025, na predvečer velikega tedna, istega dne, ko je don Bosko prispel v Valdocco s svojimi fanti leta 1846 in preuredil Pinardijev prizidek v kapelo.

Nadalje je 10. don Boskov naslednik objavil voditelja zbora: to bo salezijanec Alphonse Owoudou, pokrajinski svetovalec za Afriko in Madagaskar.

Do izbire, ki jo je razložil vrhovni predstojnik, je prišlo »po pregledu zgodovine zadnjih vrhovnih zborov in njihovih voditeljev, ob upoštevanju realnosti naše Družbe ter kulturne in etnične raznolikosti ter rasti Družbe, zlasti v salezijanski pokrajini Afrika-Madagaskar, v južni Aziji in v nekaterih območjih vzhodne Azije-Oceanije.«

Izhajajoč iz cilja vrhovnega zbora, ki je »ponuditi trenutek načrtovanja, v katerem se raziščejo glavni izzivi, s katerimi se sooča Družba, in izberejo prednostne usmeritve za njeno prihodnost«, vrhovni predstojnik poudarja, da »obstaja želja in pričakovanje pogumnega vrhovnega zbora, na katerem se stvari obravnavajo; nočemo se izgubiti v frazah, ki morda zvenijo dobro, a se ne dotikajo življenja. Na splošno si sobratje želijo videti salezijansko Družbo vedno zvesto Gospodu in z njim zvesto don Bosku. Želijo si, da smo vsi, ki živimo s to zavzetostjo do Boga in do poslanstva.«

»Pomembno je,« je dodal vrhovni predstojnik, ko je govoril o VZ29, »da rastemo v zavedanju posvečenosti Bogu in da smo hkrati pomembni, preroški. Zato želimo iti po poti konkretnosti, zelo praktične, izmenjave dobrih praks.«

Tema vrhovnega zbora, je pojasnil Á. F. Artime, je edinstvena in razdeljena na tri jedra:

– 1. jedro: animacija in skrb za resnično življenje vsakega salezijanca;

– 2. jedro: skupaj salezijanci, salezijanska družina in laiki ‘z’ in ‘za’ mlade;

– 3. jedro: pogumna ocena in vodenja družbe na vseh ravneh.

Z velikim upanjem in zaupanjem vrhovni predstojnik zaključuje svoje pismo, v katerem prosi za Marijin blagoslov in ji zaupa pripravo in obhajanje VZ29: »Naj nas spremlja naša mati Pomočnica, mati Cerkve, kakor je spremljala don Boska skozi njegovo življenje do trenutka, ko mu je dala razumeti, da je ‘ona vse naredila.’«

ANS

Morda vas zanima tudi