V korak z mladimi.

Avgust Hlond

Kardinal Avgust Hlond za stopnico bližje oltarju

Papež Frančišek je pooblastil Kongregacijo za zadeve svetnikov, da objavi dekret o junaških krepostih častitljivega Božjega služabnika Avgusta Hlonda, člana salezijanske družbe, nadškofa Gniezna in Varšave, poljskega primasa in kardinala (1881-1948).

Bil je kreposten mož, svetal zgled salezijanca in junaški pastir s preroško vizijo. Preganjan od nacistov in ustrahovan od komunistov si je zaslužil venec svetništva z don Boskovim geslom, ki krasi njegov grb: “Daj mi duše, drugo vzemi”.

V starem Salezijanskem vestniku beremo (1935, 69), da je Avgust Hlond večkrat obiskal Rakovnik kot “višji predstojnik nekdanje avstrijske salezijanske province”. Po don Boskovi razglasitvi za svetnika leta 1934 se je na poti iz Rima ustavil na Rakovniku. Na Drugem evharističnem kongresu za Jugoslavijo, ki je od 28. do 30. junija 1935 potekal v Ljubljani, pa je bil kardinal Hlond papežev legat (odposlanec). Po kongresu, piše takratni Slovenec, je kardinal-legat 2. julija zjutraj obiskal Rakovnik in mnogo “osebnih znancev in sošolcev”, “nato pa je vstopil v praznično okrašeno in razsvetljeno svetišče, kjer je opravil tiho sv. mašo za salezijansko sotrudstvo … Po sv. maši je g. kardinal za trenutek pomolil pred oltarjem sv. Janeza Boska, nato pa je sredi salezijanske družine preživel v najlepšem razpoloženju nekaj nad vse domačih in iskrenih trenutkov, se fotografiral sredi med ljudstvom in posebej med narodnimi nošami ter se na vse strani prijazno pogovarjal v slovenščini. Proti deveti uri se je poslovil od salezijancev in prijazno odzdravljaje številni mladini in množici ljudstva zapustil rakovniški zavod.”

Po ANS: ASS.

Morda vas zanima tudi