V korak z mladimi.

Nujnost učenja jezikov

V svetovni družbi kot je salezijanska, navzoča v 134 državah sveta, vpeta v družbene procese, ki postajajo vedno bolj večkulturni in večetnični, postaja poznavanje jezikov nepogrešljivo sredstvo vsakogar, ki oznanja evangelij in deluje na področju vzgoje mladih. Alfred Maravilla, vrhovni svetovalec za misijone, je pripravil razmišljanje o tej temi.

Predstojnik, ki sprejme novega misijonarja v svojo inšpektorijo, je dolžan poskrbeti za vsaj šestmesečno učenje jezika, ki se lahko podaljša, če misijonar to potrebuje. Mladi danes na splošno znajo vsaj en tuji jezik poleg materinega jezika. Tako postaja za pastirje, vzgojitelje mladih, znanje dveh jezikov realnost, h kateremu je poklican vsak salezijanec v vsakem okolju.

Vsak jezik je rezultat mišljenja in vedenja skupine ljudi. Je eden najpomembnejših delov vsake kulture in je orodje izražanja vrednot, verovanj in pomenov. Če vse to preberemo nazaj, lahko rečemo, da vsak jezik določa miselnost, način mišljenja in pogleda na svet tega, ki govori. S tem gradi odnose in ustvarja smisel za skupnost.

Učenje novega jezika je lahko naporno in jemlje pogum, po drugi strani pa odpira nova obzorja. Ne pomeni le učenja nove abecede, slovničnih pravil in sintakse; pomeni tudi način življenja in kulturno tradicijo skupine ljudi.

Kulturni kontekst je temelj razumevanja nekega jezika, jezik pa je ključ neke kulture. Z ene strani se jezika ne moremo naučiti, ne da bi razumeli kulturo. Z druge strani je jezik ključ za razumevanje kulture. Naučiti se jezika pomaga razumeti drugo kulturo. Če se ne potopimo v kulturo okolja, bomo težko učinkovito govorili njen jezik.

Učenje novega jezika salezijancu odpira pot identificiranja z drugimi, ki ga govorijo, spoznavanja njihove kulture, razumevanja njihovega načina obnašanja, šepetanja evangelija! Odpira mu velika obzorja medkulturnega dialoga in mu omogoča, da je dejaven člen poglabljanja inkulturacije don Boskove karizme v lastno kulturo.

Dve vprašanji za razmislek in pogovor:

– Kako se trudim v osvajanju drugega jezika?

– Kako se trudim v učenju jezika in poznavanju lokalne kulture v državi, kjer delujem?

Alfred Maravilla, SDB, vrhovni svetovalec za misijone

Morda vas zanima tudi