V korak z mladimi.

Salezijanska mladinska pastorala za Evropo tisočerih barv

Od 5. do 9. februarja 2024 je v Madridu potekalo srečanje inšpektorialnih delegatov za mladinsko pastoralo obeh evropskih salezijanskih pokrajin (Sredozemlje ter srednja in severna Evropa), ki ga je sklical Miguel Angel García Morcuende, vrhovni svetovalec za mladinsko pastoralo.

Na srečanju so obravnavali številne teme in razmišljali o njih. Predstavili so prenovljeno besedilo o »Oratoriju-mladinskem centru« iz Referenčnega okvirja za salezijansko mladinsko pastoralo, objavljenega v različnih jezikih. Delegati so razmišljali o pomenu novega besedila za svoje inšpektorije. Spomnili so, da daje oratorij salezijanski ustanovi posebno karizmatično barvo in da je organsko vpet v pastoralo vsake ustanove. Razpravljali so o ekonomski vzdržnosti sektorja in o različnih modelih delovanja v Evropi. Nadalje je bil izražen pomen prisotnosti salezijancev v tem okolju, ki je še naprej izkušnja evangelizacije, preventive, preobrazbe ter poklicnega in misijonskega zorenja.

V drugem delu so se udeleženci osredotočili na motivacijski dokument o »Prvem oznanilu in salezijanski mladinski pastorali«, ki ga je pripravil García Morcuende. Vsi mladi bi morali imeti priložnost raziskovati vero, tako zemljepisno, predvsem pa na svoji lastni poti vere. Vrhovni svetovalec je vztrajal pri dejstvu, da je najbolje začeti oznanilo od osebe do osebe, kot prijatelji ali skozi lastno zgodbo. Dodal je, da je »v evangelizaciji prvi korak zaljubiti se v Jezusa; brez tega spreobrnjenja prvo oznanilo ni mogoče. Moramo biti bolj priče kot učitelji.«

V tretjem delu srečanja pa je potekal pogovor o poklicni animaciji. Premišljevali so o stanju in strategijah, ki se uporabljajo. Izpostavili so promocijo »poklicne kulture« s ciljem spodbujanja pojmovanja življenja kot poklica. Poudarjeno je bilo, da ta odgovornost ne pripada samo redovni skupnosti, ampak je naloga vseh. Eden najpomembnejših izzivov je spodbujanje skupnostnih izkušenj s spremljanjem, ki olajša pot hoje za Jezusom. »Potrebujemo skupnosti in salezijance, ki znajo vliti energijo, pastoralno strast, navdušenje in pozitivnost,« je bilo poudarjeno ob tej priložnosti.

Del časa je bil namenjen predstavitvi dela med inšpektorialnimi koordinatorji šol in »Don Bosco International« v Evropi. Antonio Rodríguez in Sara Sechi, člana sektorja mladinske pastorale, sta predstavila zelo spodbudne ideje za evropske inšpektorije.

Obisk salezijanske ustanove Atocha in ideja o koordinaciji celotnega dela okoli enega projekta sta bila zelo cenjena. Posebno bogat je bil trenutek molitve z mladimi salezijanskega mladinskega centra.

Dnevi, ki jih je vodil García Morcuende, so se začenjali z Lectio Divina, ki ga je pripravil Francisco Cervantes, član sektorja mladinske pastorale, po evangeljskem besedilu (Mr 3,13-19), ki je tudi vodilo za sklic 29. vrhovnega zbora salezijanske družbe. Poleg tega so predstavili, primerjali in razpravljali o različnih dobrih praksah, razvitih v različnih evropskih inšpektorijah.

Druge teme pogovorov in razmišljanja so se nanašale na sinodo salezijanske mladine, eno od pobud ob letošnjem praznovanju dvestoletnice don Boskovih sanj pri devetih letih; skupno usposabljanje laikov salezijancev; informacije Antonelle Sinagoga o poteh, ki spremljajo besedilo »Salezijanska mladinska pastorala, ki vzgaja k ljubezni«; pobude, ki jih spodbuja sektor mladinske pastorale za duševno zdravje in specialni tečaj za laike v Evropi.

ANS

Morda vas zanima tudi