V korak z mladimi.

Zaključek izredne vizitacije

Pokrajinski svetovalec v vrhovnem vodstvu salezijanske družbe za pokrajino srednja in severna Evropa, poljski salezijanec Roman Jachimowicz, je po enomesečnem obisku salezijanskih skupnosti in ustanov v inšpektoriji sv. Cirila in Metoda Ljubljana 10. oktobra 2023 s srečanjem z inšpektorjem Markom Košnikom in njegovim svetom zaključil izredno vizitacijo.

V ponedeljek, 9. oktobra 2023, so se na Rakovniku zbrali salezijanci, opravili duhovno obnovo in razločevanje za izbiro novega inšpektorja ter prisluhnili besedam izrednega vizitatorja. Ob sklepu vizitacije je Roman Jachimowicz predstavil obširno poročilo o stanju salezijanske inšpektorije in salezijanskih skupnosti.

Med drugim je izpostavil, da imajo salezijanci, člani inšpektorije sv. Cirila in Metoda Ljubljana, realen pogled na stvarnosti, ohranjajo salezijanskega duha in se večinoma ne predajajo obupu. Prav tako živijo po salezijanski karizmi, ustrezno skrbijo za ekonomske dobrine in sobivajo v dobrem sozvočju.

Izpostavil je še inšpektorijo kot celoto ter posamezne skupnosti v odprtosti Projektu Evropa in sprejemanju mladih misijonarjev. V pogovoru z njimi je spoznal, da so dobrodošli in se v Sloveniji počutijo dobro, kar na žalost ne velja za nekatere predele Evrope. Salezijance je spodbudil, naj nadaljujejo s svojo odprtostjo do misijonov, saj s tem bogatijo lastno kulturo in salezijansko karizmo.

Nadalje je predstavil ugotovitve v posameznih skupnostih, njihove prednosti, slabosti in možnosti. Spodbudil je usmeritve poklicne pastorale in načrtov za formacijo ter zaključil, da je inšpektorija kot celota za sedaj še v »dobri kondiciji« glede osebja, duhovne globine in svežine poslanstva.

Seveda morajo biti salezijanci zalo pazljivi glede individualizma. Opozoril je na veliko zavzetost za socialno delovanje, ob tem pa pomanjkljivost oz. šibkost duhovnosti. Spodbudil je k verskemu in duhovnemu preboju v svojem poslanstvu.

Salezijanska inšpektorija se je že lotila prestrukturiranja, v kar jo vodijo spreminjanje širše družbe, pomanjkanje poklicev in nova področja, kjer so mladi. Ob tem je vizitator poudaril, da manjka vizija za pogumno odpiranje novih področij poslanstva, ki bodo boljše odgovorila na potrebe današnje mladine. S tem je potrebno ustreznejše povezovanje med sobrati in salezijanskimi ustanovami navznoter in intenzivnejše sodelovanje z drugimi salezijanskimi inšpektorijami.

Morda vas zanima tudi